Drukuj

            Dnia 9 maja 2019 r. świetlica wiejska w Trywieży wypełniła się publicznością, która przybyła na Majówkowy Koncert Głosów. Na scenie zaprezentowały się regionalne zespoły amatorskiego ruchu artystycznego, tj. Żawaranki z Mochnatego oraz Czyżowianie z Czyż, natomiast gościem specjalnym wieczoru był Zespół Wokalny SWIREL z Mińska (Białoruś) – tegoroczny uczestnik prestiżowego wydarzenia pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Zespół wokalny „Swirel” został utworzony w 2016 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuki w Mińsku. Uczestnikami zespołu są studentki Wydziału Dyrygentury jak również absolwenci uczelni. Na bogaty repertuar chóru składają się utwory sakralne i świeckie, opracowania pieśni ludowych oraz dzieła współczesnych kompozytorów. Mimo swojej krótkiej działalności artystycznej zespół wokalny „Swirel” może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami. W 2017 roku w Międzynarodowym Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych „Mahutny Boża” w Mohylewie zdobył I nagrodę w kategorii akademickich  zespołów wokalnych. 2018 rok przyniósł kolejne sukcesy. Były to: Dyplom Laureata na Festiwalu Muzyki Religijnej „Zimniaja Skazka” w Sankt-Petersburgu, III miejsce na XVII Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Kołożskij Błagowiest” w Grodnie oraz Dyplom Laureata III stopnia na VI Międzynarodowym Festiwalu Chórów i  Zespołów Wokalnych im. D. Bortniańskiego w Kijowie.

Założycielką i kierownikiem zespołu jest absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej - Swiatłana Kuncewicz.

            Koncert otworzyła i poprowadziła dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – Mariola German-Pietruczuk. Przybyli na uroczystość widzowie mogli w ramach przygotowanego programu wysłuchać zarówno utworów świeckich, folklorystycznych, jak i religijnych pieśni sakralnych.

            Organizatorami MAJÓWKOWEGO KONCERTU GŁOSÓW W TRYWIEŻY  byli: Wójt Gminy Hajnówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dubinach.