Drukuj

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gminie Hajnówka rozpoczęły się już 17 listopada 2017 r. w GCK w Dubinach, dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Dubinach przedstawiły inscenizację przygotowaną przez Panie Urszulę Szaduja-Milko oraz Monikę Michalczuk. Natomiast chór prowadzony przez Panią Marię Paszko przygotował pieśni patriotyczne. Uroczystość przypomniała dawne, ciężkie czasy, ale też wzbudziła refleksje wśród uczestników spotkania.

Na przełomie roku wszelkie uroczystości, konkursy w szkołach, czy to w Nowokorninie, Dubinach czy Orzeszkowie nawiązywały swoim charakterem do obchodów Niepodległości. 03 czerwca odbył się VI Piknik Rodzinny „Pod Niebem Niepodległej”.

W dniu 09.11.2018r. Wójt Gminy uczestniczyła w biciu rekordu w jednoczesnym śpiewaniu hymnu w szkołach „Rekord dla Niepodległej”  w Szkole Podstawowej w Dubinach.

 

W ramach obchodów 100 Rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Wójt Lucyna Smoktunowicz złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowoberezowie. Z okazji świąt państwowych pod pomnikiem składają też kwiaty uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego został ustawiony przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Nowoberezowie w roku 1992. Jest to replika pomnika marsz. J. Piłsudskiego z roku 1936.