Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Hajnówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Hajnówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Hajnówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Hajnówka

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w hajnówce

z dnia 18 września 2018 r.