Koło Gospodyń wiejskich "Korniszonki" w Nowokorninie pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania Wójt Gminy Hajnówka za okazana życzliwość, pomoc, zaangażowanie i poświęcony czas przy organizacji Dnia Dziecka w Nowokorninie. Serdecznie dziękujemy i szczerze liczymy na dalsza równie udaną współpracę.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Koła Anna Szwarc

Podziękowanie dla Pani Lucyny Smoktunowicz Wójta Gminy Hajnówka przekazuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka wraz z pracownikami za zaangażowanie oraz współpracę przy organizacji II Pikniku Leśnego.

Podziękowanie Pani Wójt Gminy Hajnówka i pracownikom Urzędu Gminy w Hajnówce za udzielenie wsparcia finansowego w zakupie sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania Amandy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce