HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.04.2021DO 31.12.2021

 

Nr konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

 

https://puk-hajnowka.pl/menu/kwalifikacje/harmonogram-wywozu-nieczystosci/gmina-hajnowka.html

gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 1

gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 2

gm. Hajnówka jednorodzinna rejon 3