Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 30.10.2018 r. znak sprawy: LU.RET.070.1.44.2018.JB zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu wiejskiego (ujęcia wody w Nowoberezowie oraz Orzeszkowie) i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Mochnate.

 

Poniżej link do ww. decyzji:

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/obwie/obwieszczenia-2018.html