odpady

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXII/163/21 z dnia 29 stycznia 2021r. zostały zmienione stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

PSZOK tablica

INFORMACJA

 W dniu 05.02.2021 r. 

PSZOK

w Starym Berezowie

 NIECZYNNY

z powodu warunków atmosferycznych

 Za utrudnienia przepraszamy.

harmonogram wywozu odpadów

Rachunek wyodrębnionych wpływów pod nazwą "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" dla mieszkańców Gminy Hajnówka

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. - do pobrania w formacie DOCPDF.

herb gminy
 

Uwaga !!!!

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie

czynny w każdy piątek godzinach od 800 do 1600.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

ugh

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka” jest dofinansowane w 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.