W dniu 9 czerwca 2017r w budynku Centrum Etnograficzno Ekumeniczym w Dubinach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla par małżeńskich obchodzących jubileusz Złotych Godów. Medale za Długoletnie Pożycie małżeńskie jubilatom z Gminy Hajnówka, które są przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła Wójt Gminy – Lucyna Smoktunowicz.

Kobieta na śniegu

Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związana, jak np. długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która może prowadzić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.