Drukuj

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka na 2020 rok" rusza nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji skierowany do właścicieli psów i kotów , zamieszkujących na terenie Gminy Hajnówka.  Akcja realizowana jest przy częściowym dofinansowaniu zabiegów sterylizacji przez Gminę Hajnówka w wysokości  50% kosztu zabiegu u kotów i psów, pozostałe 50% ponosi jego właściciel.

 

Warunki udziału w programie:

 

WAŻNE

Po otrzymaniu skierowania z Urzędu Gminy, należy zgłosić się w ciągu 30 dni do wskazanego gabinetu weterynaryjnego i uzgodnić termin zabiegu. Sam zabieg należy wykonać w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia skierowania, przy czym wykonanie zbiegu nie może przekroczyć terminu określonego w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka na 2020 rok"  czyli do 30 listopada 2020r. Po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania skierowania, staję się ono nieważne i nie stanowi podstawy do dofinansowania kosztów zabiegu.

UWAGA: Właściciele zwierząt nie otrzymają zwrotu kosztów poniesionych za zabiegi sterylizacji wykonane bez skierowania z Urzędu lub przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Gminy Hajnówka do 30 listopada 2020r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu.

 

Placówka weterynaryjna:

tel. 600-625-503, 85 682-42-23

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 45 lub telefonicznie pod numerem telefonu 85 682-25-00 wew. 22

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU STERYLIZACJI PSA/KOTA*

OŚWIADCZENIE