Orzeszkowo może pochwalić się nową siłownią plenerową oddaną uroczyście do użytku mieszkańców 9 czerwca 2019 r. podczas Pikniku Rodzinnego.

Mieszkańcy Orzeszkowa wzięli sprawy w swoje ręce i z powodzeniem zawalczyli o grant w ramach prowadzonego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. Pomysł społeczności sołectwa Orzeszkowo, skupionej wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej spotkał się ze zrozumieniem komisji konkursowej oraz Wójt Gminy Hajnówka – Lucyny Smoktunowicz.

„Nie ukrywam, iż oddolna inicjatywa mieszkańców Orzeszkowa była dla mnie miłą niespodzianką. Uważam, że przyszłość naszej gminy opiera się na dobrej współpracy na linii samorząd – mieszkańcy. Z tego też względu, gdy tylko zostałam poinformowana o inicjatywie zdecydowałam się wspomóc dyrekcję szkoły od strony technicznej”.

Urząd Gminy Hajnówka wspomógł mieszkańców przygotowując dokumentację techniczną wymaganą przez organ nadzoru budowlanego oraz służył doradztwem przy procedurze wyłonienia wykonawcy usługi dostawy i montażu urządzeń.

Uroczyste oddanie obiektu do dyspozycji mieszkańców było jednym z punktów programu czerwcowego Pikniku Rodzinnego. Wstęgę uroczyście przecięli Wójt Gminy Hajnówka, Radny Mikołaj Żmieńko oraz Sołtys wsi Anatol Miszczuk, który jako pierwszy skorzystał z urządzeń siłowni. Część artystyczną wydarzenia zapewniła zdolna i utalentowana młodzież ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie. Zebrani goście, rodzice i dziadkowie obejrzeli przedstawienie muzyczne „Rzepka”, wysłuchali piosenek w wykonaniu różnych grup wiekowych, a na koniec wspólnie z dziećmi odtańczyli taniec „Belgijka”

                Pierwsi amatorzy ruchu na świeżym powietrzu mieli okazję wypróbować siłownię jeszcze w trakcie niedzielnego wydarzenia.

„Brawo Orzeszkowo – oby tak dalej”

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz