W dniu 05.06.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie miały okazję wziąć udział w zajęciach otwartych pod hasłem: "Uczymy się udzielać pierwszej pomocy". Na początku poznały teoretyczne zagadnienia dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie nauczyły się jak rozpoznawać stan przytomności oraz algorytmy postępowania ratowniczego na wypadek: urazów, braku przytomności, a także zatrzymania akcji serca.

Po zakończonym wykładzie dzieci mogły samodzielnie wykorzystać zdobytą wiedzę podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych odpowiednich dla danego urazu. Najtrudniejszy etap stanowiła resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomach. Zdobyta przez uczniów wiedza z pewnością przyczyni się do prawidłowych reakcji ratowniczych podczas zostania potencjalnym świadkiem zdarzenia.