Drukuj

maturzysto

 

Krajowy ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGĘ którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.


Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości o współpracy przy realizacji ,,Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2ol9/2020"(segment IA). Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Banki Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP Paribas, a także koalicja ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych przywspółpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Program jest kierowany do maturzystów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo musi pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niz 2 lata.

Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający wyżej Wymienione warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniósó[ on_line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złażenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2o19 r. do godz. 16-tej Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemuwniosek i listę załączników, podpisuje iwraz z kompletem załączników tj:

składa w oddziale Terenowym Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku (adres poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) - szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa ,,Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 - Segment IA"

 

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku
ul. Kombatantów 4 , 15-102 Białystok
tel. (0-85) 664-37-53 p. 204
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Suwałki

lub

bezpośrednio do administratora programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
tet.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,
fax: (0-42) 630-27-81,
e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.