Nowy rok szkolny się zaczyna

Już czeka szkoła i koledzy,

I w książkach – zasób nowej wiedzy.

Witaj szkoło, oto wracamy!

 

       W poniedziałek, 2 września o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Dubinach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała pani Dyrektor Alina Ginszt, który powitała przybyłych na tę uroczystość gości: Panią Wójt Gminy Hajnówka - Lucynę Smoktunowicz,  zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce - młodszego bryg. Grzegorza Bajko, Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka - Jarosława Kota, młodszego aspiranta - Iwonę Romaniuk, wikariusza Parafii Prawosławnej w Dubinach- księdza Marka Litwiniuka, Przewodniczącego Rady Rodziców - Tomasza Maciaka, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do tegorocznych pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną. Pani Dyrektor życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego 2019/20 - wielu sukcesów, wzajemnej życzliwości, zaufania, aby przebywanie w naszej szkole sprawiało dużo przyjemności. Nauczycielom niegasnącego zapału, dużo cierpliwości, sił w pokonywaniu trudności i satysfakcji ze współpracy z uczniami. Uczniom nowych pięknych doświadczeń, sił do realizacji swoich pasji i zainteresowań, wytrwałości w realizacji celów, powodzenia. Rodzicom i opiekunom cierpliwości i konsekwencji w trudnym wychowywaniu swoich dzieci i wiele radości z ich osiągnięć.

Następnie głos zabrali obecni na uroczystości goście, którzy życzyli wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.

Po zakończeniu  części oficjalnej  wszyscy udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.