Informator jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe.

 

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/informator-o-zaplanowanej-ofercie-edukacyjnej-na-rok-szkolny-2020-2021.html