Drukuj

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 5  maja 2020 r. sygnowana została umowa dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt realizowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Sprzęt komputerowy wkrótce trafia do najbardziej potrzebujących uczniów i zastąpi dotychczas użyczone przez Gminę Hajnówka laptopy.

 laptop