Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
 
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 
W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym.
 
 
 
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
 
 
Załączniki:
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.docx
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf
 
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN https://dokumenty.men.gov.pl/Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.DOCX