Drukuj

W czwartkowe popołudnie, 16.lutego 2017r., szkolna aula zapełniła się wyjątkowymi gośćmi. To zebranie rodzicielskie na zakończenie I półrocza. Ważnym punktem spotkania była informacja Pani Haliny Szymaniuk – Sekretarz Gminy Hajnówka, która zapoznała z regulaminem przyznawania stypendium Wójta Gminy Hajnówka oraz wręczyła listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów: Urszuli i Mirosława Niepogodom, Alinie i Jarosławowi Ginsztom.

Równie podniosły charakter miała wizyta Pani Lucyny Smoktunowicz- Wójt Gminy Hajnówka w naszej szkole w czwartek, 23. lutego 2017r. Nasza szkolna społeczność może poszczycić się tym, że są wśród nas uczniowie, dla których priorytetem są wysokie wyniki w nauce i sporcie. Spośród uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum zostali wyróżnieni:

* stypendium Wójta Gminy:

* stypendium Rady Rodziców:

Te wyjątkowe uroczystości, przepełnione były radością i dumą nagrodzonych oraz zachwytem publiczności.

Autor: Eugenia Giermaniuk