Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2019/20 od 23 września 2019r.

 

 Wniosek do pobrania: wniosek-oddzial_przedszkolny.docx

Październik rozpoczął się pięknie dla uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz dzieci z naszego przedszkola. Po raz pierwszy, 2 października 2019 roku, nie wysiedliśmy przy Szkole Podstawowej w Nowokorninie, ale pojechaliśmy najpierw do Dubin, a potem do Hajnówki.

Dnia 4 października w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbyła się ważna uroczystość. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej i przedszkola złożyli ślubowanie w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców. Odbyła się też krótka prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych naszych najmłodszych członków społeczności szkolnej. Na koniec rodzice naszych uczniów i przedszkolaków zorganizowali poczęstunek. Uroczystość przygotowała pani Barbara Tyniewicka przy ścisłej współpracy z rodzicami dzieci i wsparciu pani Jolanty Grygoruk.

Zapraszamy do II edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

W dniu 03.10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbyło się podsumowanie konkursu pt. "Moja wakacyjna przygoda" zorganizowanego przez nauczycielkę języka polskiego Panią Dianę Głuchowską. Uczniowie pisali opowiadania dotyczące najciekawszej przygody z wakacji. Do konkursu zgłosiło się siedmiu uczniów, a każde opowiadanie zasługiwało na wyróżnienie. Ostatecznie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrodę i ocenę za ciekawe wypracowania.