Dubiny, dnia. 02. 09. 2019r.

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami na plac zabaw do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

    Szkoła Podstawowa w Dubinach

    Ul. Główna 1b

   17-200 Hajnówka

   woj. podlaskie

  1. Nazwa zamówienia:

    Zapytanie ofertowe na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia

    „Kolorowe place zabaw”

     Szymon Sutkowski

    Ul. Grunwaldzka 2blok. 10

     88-300 Zambrów

  1. Uzasadnienie wyboru:

    Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach zaoferował korzystne kryteria realizacji zamówienia.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach

Alina Ginszt

 

************************************************************************************

 

Dubiny, dn. 27.08.2019r.

SP.081.1.6.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami na plac zabaw do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Dubiny, dn. 23.08.2019r.

SP.081.1.5.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na usługę polegającą na wykonywaniu i montażu rolet okiennych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Dubiny, dnia. 19. 08. 2019r.

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

na dostawę dywanu interaktywnego z pakietem Rew i Funkodowanie, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, telewizora, radio z CD, wiatraka, listew zasilających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”

 

Dubiny, dn. 12.08.2019r.

SP.081.1.2.2019

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

na dostawę mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach projektu

"Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"

LOGA ZS 1024x89

 

Szkolenia, staże zawodowe i stypendia czekają na mieszkańców gminy i nie tylko. Gmina Hajnówka w partnerstwie z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprasza do udziału w projekcie „Realizacja programu aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska”.