Gmina Hajnówka realizuje projekt pt. „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

25 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbył się Dzień Pluszowego Misia. Pomysłodawcą zabaw dla najmłodszych uczniów była Pani Barbara Koźluk. W organizacji tego dnia pomocą służyli uczniowie klasy VIII. Po wspólnej zabawie uczniowie udali się do klas na poczęstunek. Wszystkim uczestnikom podobały się wspólne zabawy.

                                                                       Organizator- Barbara Koźluk

 

 

27 listopada 2019 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie wraz z nauczycielami udali się do Hajnówki by przekazać zebrane artykuły wszystkim potrzebującym ludziom i zwierzętom w schronisku. Ten dzień był zwieńczeniem kilkutygodniowej akcji.

W ramach wolontariatu Szkolne Koło PCK uczestniczyło w kilku akcjach charytatywnych zbierając produkty żywnościowe, środki czystości, książki, maskotki, poduszki, koce i inne artykuły. W akcjach oprócz uczniów brali udział rodzice i pracownicy szkoły. Zebrane rzeczy trafiły do: schroniska „Ciapek”, Domu Miłosierdzia „Samarytanin” i Hajnowskiego Domu Kultury, który wspierał akcję „Dzielni i Waleczni”. „Dzielni i Waleczni” to inicjatywa, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi.

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK- Barbara Koźluk

 

 

 

W dniu 30 października 2019r. uczniowie SP w Nowokorninie uczestniczyli w wycieczce do Białegostoku. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili:

  • Park i sale Pałacu Branickich,
  • Muzeum Medycyny,
  • Muzeum Farmacji.

Następnie w ramach podnoszenia kondycji fizycznej, wszyscy wspaniale bawili się pod nadzorem instruktorów zajęć ruchowych w Strefie Wysokich Lotów.

Pobyt  w Białymstoku zakończył się posiłkiem w KFC.

                                                                                              Organizator: Ewa Leończuk

We czwartek 28 listopada 2019 pracownicy Gminnego Centrum Kultury wyruszyli z wizytą do pobliskiej Szkoły Podstawowej w Dubinach na spotkanie z najmłodszymi jej uczniami. Wizyta została zorganizowana w związku z listopadowym świętem, jakim jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, obchodzony oficjalnie 25 listopada. Z tej okazji pracownicy Centrum przygotowali blok edukacyjno-rozrywkowy dla dzieci, w ramach którego dzieciaki mogły zapoznać się z historią ww. święta oraz uczestniczyć w różnych zabawach oraz konkurencjach logiczno-ruchowych.