Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wniosek o świadczenie "Dobry start" – drogą elektroniczną, przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wypłata świadczenia następuje w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Program dobry start nie obejmuje również studentów. Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo.

dobry start