Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje o:

wytycznych krajowego konsultanta dot. minimalnych wymagań dla masek oraz wytyczne krajowego konsultanta dotyczące odzieży ochronnej.

Jednocześnie informuję, że wszystkie wytyczne zostały opublikowane na stronie MZ:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19