Rzecznik Praw Pacjenta SPZOZ w Hajnówce

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Opieka zdrowotna w Gminie

W miejscowości Nowoberezowo znajduje się Wiejski Ośrodek Zdrowia. Najbliższy szpital to SPZOZ im. W. Mantiuka w Hajnówce