W dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się w Bielsku Podlaskim II Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. W trakcie podjęto  uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZGR Puszczy Białowieskiej na lata 2019-2022.

Wśród gości zaproszonych był Prezes LGD Eugeniusz Kowalski oraz pan Mariusz Sarosiek przedstawiciel Energy Solution. Omówiono m.in. Regulamin naboru wniosków na dofinansowanie projektów w roku 2019 oraz zapoznano się z zarządzaniem zakupami energii elektrycznej dla ZGR Puszczy Białowieskiej w latach 2017-2019

W trakcie zgromadzenia podjęto decyzję o utworzeniu grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej na lata 2020-2023. Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz zadeklarowała chęć przystąpienia Gminy Hajnówka do grupowego zakupu energii elektrycznej.