Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej:

Z okazji XXX-lecia odtworzenia samorządu gminnego

pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom

za codzienny trud i ciężką pracę na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, optymizmu,

wiary w lepsze jutro i wytrwałości w ten nie łatwej służbie publicznej.

Aby śmiało nakreślane plany i ich realizacja

przyniosły Wam dużo satysfakcji i radości.

Niech darzy się też szczęśliwie w życiu osobistym

 

Z samorządowym pozdrowieniem

Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

27.05.20201

27.05.20202