Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej – Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pietruszki uprzejmie informuję o ogłoszeniu IX edycji Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

„Prawda - ta ostateczna broń przeciw przemocy - zwycięża. Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej."

(Z niewygłoszonego przemówienia Śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu)

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych Nauczyciele, Katecheci, Rodzice

Przedstawiciele edukacyjnych organizacji obywatelskich, Czcigodni Księża,

Drodzy Uczniowie, wszyscy zainteresowani

 

Już kolejny raz zwracamy się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, Księży, organizacji społecznych, a przede wszystkim młodzieży o życzliwe przyjęcie, wzorem lat poprzednich, propozycji udziału uczniów klas V1-V11I szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w IX Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Przeprowadzonych dotychczas osiem edycji Konkursu udowodniło, iż przedsięwzięcie to jest dobrze oceniane i bardzo potrzebne. Dotychczas w Konkursie wzięło udział 426 uczniów.

Analiza treści prac wskazuje, że postawienie przed uczniami zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu inspiruje ich do formułowania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, dociekań i analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków. 1 tym razem z zainteresowaniem więc będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza młodzieży o trzech bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Zbrodni Katyńskiej, Katastrofie Smoleńskiej i Obławie Augustowskiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych tytuł Konkursu brzmi: IX Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

10 kwietnia 2021 roku będziemy obchodzić już 11. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. W przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono, że 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała 96-osobowa polska delegacja państwowa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
prof. Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa. Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szefami urzędów i instytucji państwowych, zginęła w pielgrzymce na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego.

W tym roku przypada 76. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokolskiego, a więc ponad dwa miesiące od zakończenia 11 wojny światowej, przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD. oddziały Armii Czerwonej. MO, UB, 1 Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego. PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. W tym roku, już po raz siódmy, w ramach Konkursu będzie ona również przedmiotem badań i refleksji jego uczestników. Wiedza o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku, mimo odkrywania nowych jej elementów, jest wciąż niepełna, przede wszystkim nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Mamy wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak to miało miejsce przez dziesiątki lat w odniesieniu do Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach wobec Katastrofy Smoleńskiej.

Siedem lat temu z mojej inicjatywy zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. Sześć lat temu z inspiracji Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej Księdza Prałata Stanisława Wysockiego oraz badacza najnowszych dziejów Polski prof. Krzysztofa Jasiewicza w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedłożyłem Sejmowi RP projekt ustawy o Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 9 lipca 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił tę ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

W ciągu ostatnich kilku lat pamięć o Obławie Augustowskiej utrwalana jest w postaci kolejnych tablic memorialnych (Jasna Góra, Pomnik Nieznanego Żołnierza w Warszawie, kościoły w Suwałkach, Augustowie, Sejnach i Sokółce). W czerwcu 2018 roku na jednym z rond w Suwałkach, we wrześniu 2019 roku w Augustowie, a we wrześniu 2020 roku w Sokółce zostały odsłonięte wymowne w swojej symbolice pomniki Ofiar Obławy Augustowskiej.

Mamy nadzieje, że epidemia koronawirusa pozwoli na nadanie godnego i uroczystego charakteru tegorocznym obchodom 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 76. rocznicy Obławy Augustowskiej i 11. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i że będzie możliwe znowu zorganizowanie akademii, apeli, spotkań w miejscach pamięci, programów artystycznych i innych przedsięwzięć rocznicowych z głębokim wymiarem patriotycznym, edukacyjnym i wychowawczym. Jeżeli ustaną obecne przeszkody epidemiczne, warto będzie skorzystać z możliwości uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez ludzi, instytucje i środowiska, którym rzeczywiście zależy na prawdzie i pamięci o naszej najnowszej historii.

Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych i bolesnych kartach naszych dziejów, jest udział w Konkursie ..By czas nie zaćmił i niepamięć”, do którego raz jeszcze serdecznie zapraszamy i zachęcamy.

Podobnie jak poprzednio, tegorocznej dziewiątej edycji Konkursu patronować będą środki publicznego przekazu.

 

 

Białystok, 10 lutego 2021 roku                                             

 

Z wyrazami szacunku

Podlaski Kurator Oświaty
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej