logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 13.09.2021

Komunikat 12/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z rezygnacjami Grantobiorców oraz oszczędnościami w budżecie projektu spowodowanymi różnicą pomiędzy kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - wskazaną w umowie powierzenia grantu, a kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - według oferty wybranej. Zgodnie z postanowieniami regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego oraz umowy o powierzenie grantu wartość grantu - nie może przekroczyć 73 % udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 682 25 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

 

                                                                                                                                                    WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 6/2021  z dnia 13.09.2021 r.