17 września mija kolejna rocznica   tragicznych wydarzeń na terenie Hajnówki, kiedy to Niemcy pomordowali naszych mieszkańców i zakopali w lesie.. Miejsce straceń 142 ofiar położone jest na terenie Leśnictwa Kryniczka gdzie w przeszłości znajdowała się żwirownia. By tam trafić należy z trasy Hajnówka-Białowieża, około 1km za Hajnówką skręcić w prawo, po kilkuset metrach docieramy do krzyża z tablicą u podnóża-,,Miejsce straceń 142 mieszkańców Hajnówki i okolic zamordowanych przez hitlerowskich barbarzyńców w dniach 12.V.1942r. i 17.IX.1943r.” Za krzyżem, po tej samej stronie drogi znajduje się niewielki pomnik z napisem ,,Kamienie krzyczeć będą” w dwóch językach i  podobiznami krzyży katolickiego i prawosławnego. W 1948 roku zwłoki pomordowanych ekshumowano a następnie przeniesiono w jednakowych trumnach na cmentarz katolicki i pochowano na specjalnie wydzielonym miejscu.

Do innej zbiorowej zbrodni w okresie II Wojny Światowej doszło na skraju lasu- obecnie cmentarz prawosławny . Znajduje się tu mogiła zbiorowa ofiar zbrodni niemieckiej. W dniu 17.09.2017 roku miało miejsce uroczyste wyświęcenie monumentu dedykowanego pamięci ofiar terroru nazistowskiego straconych w latach 1941 – 1943 z nazwiskami ofiar zidentyfikowanych, gdzie co roku składane są w tym dniu kwiaty przez władze Gminy i Miasta Hajnówki.

 

Nazwiska osób pochowanych:

GRECZAN JAN, KURYŁO MICHAŁ, ŁUCHMANOW GRZEGORZ, ROMANIUK ABRAHAM, MAKSYMIUK GRZEGORZ, PRZENICZNA MARIA, SAKOWSKI JAKUB, SURWIŁŁO JÓZEF, ZABRODZKI ALEKSANDER, ZACHARCZUK MICHAŁ, OSTAPKIEWICZ ALEKSANDER, SZEWCZUK PIOTR, ADAMCZYK KAZIMIERZ, GOLONKO SEBASTIAN, GRECZAN JÓZEF, GRYGORUK LEON, GUSZCZA GRZEGORZ, JURKIEWICZ STEFAN, KANARCZYK EUGENIA, LENARCZYK JAN, LEWCZUK PIOTR, ORŁOWSKA HELENA, SACHARCZUK MICHAŁ, SAJEWICZ ALEKSANDER, SIEWKO JAN ORAZ INNE OSOBY NIEZIDENTYFIKOWANE

 

Na terenie naszej Gminy usytuowanych jest 12 takich Miejsc Pamięci Narodowej.

 • Miejsce pamięci 16 mieszkańców Siemiatycz i okolic przy drodze Hajnówka - Kleszczele,
 • Mogiły wojenne ofiar zbrodni niemieckich na cmentarzu prawosławnym w Hajnówce - obręb Lipiny,
 • Miejsce pamięci w Łozicach,
 • Mogiła powstańcza w Orzeszkowie,
 • Mogiły wojenne ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu w Orzeszkowie - Kojło Walentyna, Chweśko Michał,
 • Pomnik upamiętniający pole walki partyzantów w Leśnictwie Postołowo,
 • Mogiła Indywidualna w Topile - Dymitr Fiodorowicz,
 • Mogiła żołnierzy V-tej brygady Wileńskiej Armii Krajowej  w Topile,
 • Mogiła Żołnierza w Zwierzyńcu - Paweł Wysiagin,
 • Miejsce straceń 142 mieszkańców Hajnówki i okolic po prawej stronie drogi Hajnówka - Białowieża obr. Lipiny,
 • Miejsce straceń 22 jeńców radzieckich naprzeciwko cmentarza prawosławnego, obr. Lipiny,
 • Mogiła Ofiar Wojennych w Starym Berezowie-Gorodziej Szpilko, Mikołaj Janowski, Szymon Kubajczuk, Grzegorz Treszczotko, Grzegorz Jakoniuk, Izak Jakoniuk, Włodzimierz Kołybko, Artem Kubajczuk, Grzegorz Gacuta, Helena Grygoruk.

 

Pamiętamy!!!

 

miejsca stracen

miejsca stracen 03

miejsca stracen 02