Hajnówka, dnia 24.09.2021r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2021r. poz. 3449 ogłoszona została informacja Starosty Hajnowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Hajnówka.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Hajnówce zarzuty do tych danych.

                                                                                  

Wójt Gminy Hajnówka