01.12.2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, wprowadzonym na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.

 
 

Obszar, o którym mowa, obejmuje obręby ewidencyjne, których wykaz jest określony w załączniku do ww. rozporządzenia. Oznacza się go w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”.


Osoby przebywające na obszarze, na którym wprowadzono zakaz, obowiązane są posiadać przy sobie DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

Wykaz obrębów ewidencyjnych w Powiecie Hajnowskim stanowiących obszar, na którym wprowadza się czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym:

 1. BOBRÓWKA    Czeremcha    hajnowski
 2. ZUBACZE    Czeremcha    hajnowski
 3. PISZCZATKA    Czeremcha    hajnowski
 4. POŁOWCE    Czeremcha    hajnowski
 5. STAWISZCZE    Czeremcha    hajnowski
 6. CZEREMCHA    Czeremcha    hajnowski
 7. WÓLKA TERECHOWSKA    Czeremcha    hajnowski
 8. KUZAWA    Czeremcha    hajnowski
 9. OPAKA DUŻA    Czeremcha    hajnowski
 10. POHULANKA    Czeremcha    hajnowski
 11. POLICZNA    Kleszczele    hajnowski
 12. BIAŁA STRAŻ    Kleszczele    hajnowski
 13. WOJNÓWKA    Dubicze Cerkiewne    hajnowski
 14. STARZYNA    Dubicze Cerkiewne    hajnowski
 15. GÓRNY GRÓD    Dubicze Cerkiewne    hajnowski
 16. KLAKOWO    Dubicze Cerkiewne    hajnowski
 17. KRUGŁE    Dubicze Cerkiewne    hajnowski
 18. WYGON    Dubicze Cerkiewne    hajnowski
 19. WIERZCHOWSKIE    Hajnówka    hajnowski
 20. PODOLANY    Białowieża    hajnowski
 21. BIAŁOWIEŻA    Białowieża    hajnowski
 22. ZASTAWA KRZYŻE    Białowieża    hajnowski
 23. GRUSZKI    Narewka    hajnowski
 24. STARE MASIEWO    Narewka    hajnowski
 25. MASIEWO NOWE    Narewka    hajnowski
 26. BABIA GÓRA    Narewka    hajnowski