Na podstawie umowy nr 632.18.21.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Hajnówka w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

 

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

  1. Nowoczesny agregat prądotwórczy- 1 szt.
  2. Pilarka spalinowa do drewna -1 szt.
  3. Przecinarka do betonu - 1 szt.
  4. Siekiera rozłupująca do drewna - 1szt.
  5. Łopata do śniegu – 1 szt.

 

Pomoc z budżetu Województwa Podlaskiego jest wsparciem finansowym, które pozwoli na szybsze odtwarzanie infrastruktury krytycznej, umożliwi monitorowanie zagrożeń oraz zabezpieczy siły i środki na udzielenie wsparcia okolicznej ludności.

Kwota zakupu została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”

Gmina Wiejska Hajnówka posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową otrzymaną na zakup sprzętu ratowniczego. Na stronie www.gmina-hajnowka.pl została upubliczniona informacja o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego.

 

Wójt Gminy Hajnówka