Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[1] Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa zawiadamia o udostępnieniu do konsultacji społecznych projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

 

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie IBL od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Projekt Planu wraz z Prognozą zostanie zamieszczony na stronie BIP IBL.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu i do Prognozy w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od dnia 10 stycznia 2022 r. przez okres 21 dni.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 7150470.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Instytut Badawczy Leśnictwa.

Uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia [2].

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.

[2] Zgodnie z art. 41 ww. ustawy z 3 października 2008 r.

 

Pełne pismo z ogłoszeniem do zapoznania się