„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"

Cyprian Kamil Norwid


Szanowni Państwo,

z głęboką narodową dumą obchodzimy kolejną, w tym roku 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Oddajemy należny szacunek jej twórcom i doceniamy jej historyczne znaczenie. Podkreślamy, że uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była jednym z najważniejszych aktów prawno - ustrojowych w naszej historii, a zapisaną w niej wizją i koncepcją państwa wyprzedziła postępową myśl polityczną w całej Europie. Bez wątpienia była także wyrazem patriotycznej troski Polaków o siłę i przyszłość Rzeczypospolitej. Konstytucja 3. Maja stała się testamentem dla kolejnych pokoleń i stanowiła przez lata zaborów, a także i później źródło patriotycznej inspiracji w działaniach na rzecz wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie.

Pamiętamy jednak o okolicznościach, w których Konstytucja 3. Maja była przygotowywana i uchwalana oraz o tym, co nastąpiło potem. Polsce nie dano już czasu na wdrożenie jej postanowień, bo przyszedł 123 - letni okres zaborów i braku własnej państwowości. Potężna wcześniej Rzeczpospolita, która kształtowała własne losy i losy Europy, upadła nie tylko na skutek zaborczej polityki sąsiednich, współdziałających ze sobą mocarstw, lecz także w wyniku wewnętrznych konfliktów i wysługiwania się przez część polskiej elity obcym interesem. Targowica stała się już na zawsze symbolem zdrady narodowej, zaprzaństwa, partykularyzmu, kolaboracji z innymi państwami przeciwko własnej Ojczyźnie, wysługiwania się obcym.

Historyczne, ale także i współczesne doświadczenie powinno być dla wszystkich nauką i przestrogą, bo historia niestety lubi się powtarzać. Wobec rosyjskiego imperializmu, którego zbrodniczych działań doświadczają dzisiaj Ukraińcy i zagrożenia, że może to samo spotkać inne kraje , w tym Polskę, wobec wciąż odnawiającej się sojuszniczej osi między Rosją a Niemcami, wobec wszystkich innych aktualnych zagrożeń powinniśmy uświadomić sobie z całą mocą, że każda aktywność, która nie uwzględnia polskiej racji stanu będzie zawsze wykorzystywana przez nieprzyjazne nam siły, ze wschodu czy z zachodu, do pogłębiania naszego rozbicia wewnętrznego, osłabiania naszej Ojczyzny i realizacji kosztem Polski obcych interesów.

Niech więc Święto Konstytucji 3. Maja będzie czasem szczególnie intensywnej, patriotycznej refleksji dotyczącej naszych postaw i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie i jej przyszłych losów, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zgody i jedności narodowej dla jej siły, suwerenności i bezpieczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku i patriotycznymi pozdrowieniami

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński