Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r. Obok Święta Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej– nowoczesną ustawę zasadniczą. Konstytucja majowa regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm.

W tym roku wypada 231 Rocznica Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się od Św. Liturgii w Soborze Św. Trójcy i Molebnia w Intencji Ojczyzny. Następnie mieszkańcy Hajnówki i okolic mogli uczestniczyć w uroczystej Mszy w Intencji Ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po modlitwie nastąpił przemarsz pod Obelisk im. Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim, gdzie Wójt Gminy Hajnówka i inni przedstawiciele władz samorządowych złożyli symboliczne kwiaty.

 

 

Fotografie przedstwiają obchody Święto Narodowe Trzeciego Maja