Komunikat dot. szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione - w tym wilki.

W sytuacji wystąpienia szkody wynikającej z ataku np. wilka na zwierzęta gospodarskie należy bezzwłocznie skontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku -

 

tel.: 085 740 69 81

http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wyplata-odszkodowan-za-szkody

 

12 grudnia 2018r.  - w wydziale zamiejscowym Politechniki Białostockiej w Hajnówce odbędzie się szkolenie z zakresu biologii wilka i metod przeciwdziałania szkodom wyrządzanym przez wilki - zachęcamy do udziału.