17 października 2018 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla uczestników IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej – konkursu aktywizującego społeczności wiejskie przeprowadzonego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Finał konkursu był więcej niż szczęśliwy dla dwóch organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Hajnówka – Stowarzyszenia Sympatyków Wsi Borysówka i Stowarzyszenia Krynica, które powróciły do swoich wsi zajmując I miejsce. Czym zwróciły na siebie opinię jury? Wyżej wymienione organizacje pozarządowe są operatorami dwóch prężnie działających wiosek tematycznych – Wioski Drewnianej w Borysówce i Wioski Bulwy a w Lipinach.

 

Wioski Tematyczne Regionu Puszczy Białowieskiej funkcjonujące na terenie Gminy Hajnówka są przede wszystkim owocem ciężkiej pracy i wyrzeczeń mieszkańców sołectw, którzy wziąwszy sprawy w swoje ręce wytrwale budują ofertę turystyczną w oparciu o walory przedpola Puszczy Białowieskiej.

 

Za symboliczną datę początku ich funkcjonowania możemy przyjąć 29 kwietnia 2016 r. Tegoż dnia sygnowano porozumienie na rzecz realizacji projektu "Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich" sygnowanego pomiędzy Urzędem Gminy Hajnówka (Partnerem projektu) a Fundacją Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych (Realizatorem projektu). Umowę  z strony gminy sygnowała Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz, natomiast Fundację reprezentowała Prezes Zarządu – Karolina Likhtarovich.

 

Jeżeli nie wiesz czym się zajmują Wioski Tematyczne i dlaczego warto je wspierać – zapraszamy do polubienia ich profilów na portalu społecznościowym Facebook:

Borysówka – Wieś Drewniana (https://www.facebook.com/Borys%C3%B3wka-Wie%C5%9B-Drewniana-572494089627402/ )

Lipiny - Wioska Bulwy (https://www.facebook.com/Lipiny-Wioska-Bulwy-967441390028134/)