MPK BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

Od dnia 16 października 2018 r. przejazdy autobusami MPK są bezpłatne. Dotyczy to wszystkich mieszkańców Gminy Hajnówka korzystających z kursów w Dubinach jak i w Hajnówce.

 

W ramach współpracy Wójt Gminy Hajnówka zawarła porozumienie z Burmistrzem Miasta Hajnówka powierzające organizację publicznego transportu zbiorowego polegającego na świadczeniu usług przewozu osób linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego Nr 2 na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Hajnówka a miejscowością Dubiny (zatoka przy cerkwi).

 

mpk

autor fotografii: Katarzyna Jakimiuk