Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami

 • IV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 lutego 2019 r.

 

 

 • V sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.

   

  • IV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r.
   •  III sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r.

     

    • I i II sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r.

      

     Klauzula informacyjna


     Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Hajnówka reprezentowany przez Wójt Gminy Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 25 00, fax. 85 682 46 12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jednostką obsługującą pracę Wójta Gminy Hajnówka jest Urząd Gminy w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
     2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
     3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie:
     • z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1330) – art. 3 ust. 1 pkt 3;
     • z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) – art. 11b ust.2.
     • z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) – art. 6 ust. 1 lit.c
     4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Hajnówka jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
     5. Osoba, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
     6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
     7. Podczas transmisji obrad sesji oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

FUNDUSZE DLA FIRM – nabór wniosków w 2019 roku

 

Firmy z terenu woj. podlaskiego mogą ubiegać się w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na sfinansowanie wydatków związanych z ulepszeniami posiadanych budynków wykorzystywanych do prowadzenia firmy, m.in. finansowana jest m.in. wymiana pieców, drzwi, okien, oświetlenia, ocieplenie budynków, różnego rodzaje instalacje – dzięki którym firma zaoszczędzi energię.

Celem projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw” jest poprawa efektywności gospodarowania energią w firmach działających na terenie woj. podlaskiego. Na ten cel przeznaczono łącznie 14’693’877,55 zł.

Maksymalnie firma może ubiegać się o 1 000 000 zł.

 

Wkład własny firmy nie jest wymagany.

 • czas spłaty maksymalnie 120 miesięcy (10 lat)
 • prowizja 0%
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi od 0,28% do 0,56%w skali roku.

Jedna firma może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę termomodernizacyjną.

 

Środki można przeznaczyć na:

 • modernizację i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
 • instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające prawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2do atmosfery,
 • zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
 • ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • energooszczędne oświetlenie;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
 • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
 • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 • instalację mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
 • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalację zaworów podpionowych i termostatów;
 • budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Więcej informacji:

Alicja Orzechowska 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18

17-200 Hajnówka 

tel. 604 079 262

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów

Sołectwo

Data zebrania

Miejsce zebrania

1.

RZEPISKA

19.01.2019r. godz. 17:00

świetlica wiejska

2.

KOTÓWKA

19.01.2019r. godz. 17:00

świetlica wiejska

3.

WASILKOWO

20.01.2019r. godz. 17:00

Dom mieszkańca Wasilkowo 37

4.

BOREK

21.01.2019r. godz. 18:00

dom sołtysa

5.

TRYWIEŻA

27.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

6.

POSTOŁOWO

27.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

7.

NOWOSADY

27.01.2019r. godz. 16:00

świetlica wiejska

8.

LIPINY

23.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

9.

PASIECZNIKI DUŻE

28.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

10.

DUBICZE OSOCZNE

31.01.2019r. godz. 18:00

Dom mieszkańca Dubicze Osoczne 53

11.

BIELSZCZYZNA

22.01.2019r. godz. 18:00

dom sołtysa

12.

NOWOBEREZOWO

23.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

13.

ORZESZKOWO

23.01.2019r. godz. 18:00

szkoła podstawowa

14.

BORYSÓWKA

24.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

15.

DUBINY

26.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

16.

STARE BEREZOWO

27.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

17.

PUCISKA

28.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

18.

CZYŻYKI

28.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

19.

MOCHNATE

29.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

20.

TOPIŁO

30.01.2019r. godz. 16:00

dom sołtysa

21.

ŁOZICE

29.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

22.

WYGODA

29.01.2019r. godz. 18:30

dom sołtysa

23.

PROGALE

29.01.2019r. godz. 16:00

dom sołtysa

24.

CHYTRA

30.01.2019r. godz. 19:00

świetlica wiejska

25.

NOWOKORNINO

01.02.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowym poświęconym zasadom konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW, które odbędzie się 30 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00 i będzie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego – ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (sala 115, I piętro).

 

W imieniu organizatora prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25 stycznia br., na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje udzielane są pod nr telefonu 85 66 54 207.

 

Poniżej zamieszczamy link do naboru:

http://prow.wrotapodlasia.pl/pl/konkurs-nr-32019-dla-partnerow-ksow.html

 

ksow

źródło: http://prow.wrotapodlasia.pl/