W imieniu Stowarzyszenia Puszczyków Głos składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji naszej akcji Wiosennego sprzątania Puszczy Białowieskiej, które miało miejsce 11.05.2019 r. Dzięki temu, że byli Państwo z nami akcję możemy uznać za bardzo udaną.

Celem konkursu Inicjatywa Społeczna Roku jest promowanie działań organizacji pozarządowych z Podlasia, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywy biorące udział w konkursie zgłaszały same organizacje pozarządowe, samorządy oraz osoby prywatne.

Zapraszamy do zapoznania się z listem Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.  

 

List Święto Konstytucji 3 maja 20191

List Święto Konstytucji 3 maja 20192