OGŁOSZENIE

Z uwagi na okres zimowy i możliwość wystąpienia ciągłych opadów, przypomina się właścicielom i użytkownikom budynków o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu z płaskich dachów oraz sopli lodowych, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

 

IO.5140.3.2019

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów

Sołectwo

Data zebrania

Miejsce zebrania

1.

RZEPISKA

19.01.2019r. godz. 17:00

świetlica wiejska

2.

KOTÓWKA

19.01.2019r. godz. 17:00

świetlica wiejska

3.

WASILKOWO

20.01.2019r. godz. 17:00

Dom mieszkańca Wasilkowo 37

4.

BOREK

21.01.2019r godz. 18:00

dom sołtysa

5.

TRYWIEŻA

27.01.2019r godz. 18:00

świetlica wiejska

6.

POSTOŁOWO

27.01.2019r godz. 17:00

dom sołtysa

7.

NOWOSADY

27.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

8.

LIPINY

23.01.2019r. godz.18:00

świetlica wiejska

9.

PASIECZNIKI DUŻE

28.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

10.

DUBICZE OSOCZNE

31.01.2019r. godz. 18:00

Dom mieszkańca Dubicze Osoczne 53

11.

BIELSZCZYZNA

22.01.2019r.godz. 18:00

dom sołtysa

12.

NOWOBEREZOWO

23.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

13.

ORZESZKOWO

23.01.2019r. godz. 18:00

szkoła podstawowa

14.

BORYSÓWKA

24.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

15.

DUBINY

26.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

16.

STARE BEREZOWO

27.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

17.

PUCISKA

28.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

18.

CZYŻYKI

28.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

19.

MOCHNATE

29. 01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

20.

TOPIŁO

30.01.2019r. godz.16:00

dom sołtysa

21.

ŁOZICE

29.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

22.

WYGODA

29.01.2019r. godz. 18:30

dom sołtysa

23.

PROGALE

29.01.2019r. godz. 16:00

dom sołtysa

24.

CHYTRA

30.01.2019r. godz. 19:00

świetlica wiejska

25.

NOWOKORNINO

01.02.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

W związku z tragiczną śmiercią Śp. Pawła Adamowicz - Prezydenta Miasta Gdańsk w dniu 14 stycznia 2019 roku, w Urzędzie Miasta Hajnówka na parterze została wyłożona Księga kondolencyjna. Do dnia 18 stycznia 2019 roku w godzinach pracy urzędu można dokonywać wpisów.

 

W środę 16 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 w intencji Śp. Pawła Adamowicza zorganizowana zostanie ekumeniczna msza żałobna w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława, Biskupa i Męczennika przy ul. ks. P. Ściegiennego 7 (wejście od ul. 3 Maja).

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Podlaski, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, zwrócił się do poległych służb o podjęcie działań kontrolnych w zakresie realizacji przez zarządców nieruchomości oraz właścicieli, obowiązku odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków.

O G Ł O S Z E N I E

  

Informuje się

że dnia 7 stycznia  2019 roku

 / poniedziałek /

Urząd Gminy będzie nieczynny.

 

dnia 8 stycznia 2019r.

 /wtorek/

pełniony będzie dyżur

 

Podstawa prawna:- art. 14 ustawy z dnia
04.07.1991r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

/ Dz. U. z 2014 poz.1726 /