działaj lokalnie

W Lokalnym Konkursie Grantowym "Działaj Lokalnie 2022" - link wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

działaj lokalnie

W dniu 14 kwietnia w Urzędzie Miasta w Hajnówce odbyło się w posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe, również za rok 2021.

poseł Zieliński

Chyba dotychczas nie docenialiśmy tego, co było nam dane przez ostatnie lata. Byliśmy bezpieczni, żyło się nam coraz lepiej, korzystaliśmy z rozwoju gospodarczego i dóbr cywilizacji, budowaliśmy dobrą przyszłość dla naszych dzieci i wnuków. I nagle, w krótkim czasie, pojawiły się problemy, a nawet nieszczęścia, niczym plagi egipskie. Najpierw pandemia koronawirusa, potem wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej, inflacja i dotkliwy wzrost cen, a teraz agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym nasze polskie problemy.

rocznica 2022

  8 kwietnia w Hajnówce odbyły się Obchody 82. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 12. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce w intencji poległych w Katyniu w 1940 r. oraz ofiar polskiej delegacji z prezydentem Lechem Kaczyńskim, którzy 12 lat temu zginęli w katastrofie lotniczej.

Po mszy Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz wraz z innymi przedstawicielami władz i zaproszonych gości złożyła kwiaty przy pomniku „Smoleńsk 2010 - Katyń 1940” znajdującym się obok kościoła.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów z I klasy przygotowania wojskowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce.

 10 kwietnia zaś   złożono kwiaty pod tablicą upamiętniająca śp. arcybiskupa Mirona w cerkwi dolnej Soboru Świętej Trójcy, który również zginął w Katastrofie Smoleńskiej.

PAMIĘTAMY!!!

 

 

bądź gotowy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". Poradnik wyjaśnia jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i jest elementem budowania odpornego społeczeństwa (również w ramach powszechnej samoobrony), co przekłada się bezpośrednio na podnoszenie zdolności odporności całego państwa.