poszukiwany pies

Przyjazny, chętnie podchodzi do człowieka, chce się bawić. Zaginął ok. 16 grudnia 2021 r. Osoby, mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Hajnówka tel. 85-306-78-22.  

poseł j.zieliński

Szanowna Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz,

dziękując Pani Wójt za dotychczasową współpracę pozwalam sobie przesłać tekst mojej refleksji świąteczno - noworocznej wraz z życzeniami skierowanymi do mieszkańców Gminy Hajnówka

logo ugh

INFORMACJA 

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że w okresie 15.12.2021r. – 05.01.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, na stronie internetowej urzędu, BIP urzędu i w sołectwie właściwym ze względu na położenie nieruchomości, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat – dot. lokalu użytkowego – budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w przedmiotowym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44 lub telefonicznie pod  nr 85 306 78 23, w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

logo ugh

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 

XXVII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2021 r.

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Olchowa Kładka

03-1401

20.12.2021

8.00-13.30

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991