logo hdk

Informujemy, iż dzięki Państwa wpłatom z 1 % w 2014 r. uzyskaliśmy kwotę 72,83 zł, w 2015 r. 102,75 zł, w 2016 r. 475,12 zł, w 2017 r. 423,72 zł., w 2018 r.  325,44 zł, a w 2019 r. 331,83 zł. Pieniądze zostały wykorzystane  na zakup nagród dla laureatów  Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego oraz Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni”.

Za każdą złotówkę wszystkim przekazującym gorąco dziękujemy!

 

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o przekazanie 1% podatku również w tym roku.

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS :0000270261
oraz poniższy cel szczegółowy
HDK Hajnówka 4051
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 INVEST-BANK S.A.
w tytule wpisując: HDK Hajnówka 4051

 

ankieta dot. wody

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów oraz kluczowych inwestycji, wymaganych w celu poprawy bezpieczeństwa wody.

snieg

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Sytuacja meteorologiczna

Na wskazanym obszarze nadal będą występowały opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy w ciągu najbliższych godzin o ok. 2 - 5 cm.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna -1°C, temperatura minimalna gruntu -2°C

Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h oraz okresami opady śniegu.

pomnik powstańców styczniowych

         Historia naszego kraju to bogata tradycja, usłana sukcesami, ale też gorzkimi porażkami. Ostatecznie jednak doszliśmy do wolnej i niepodległej Ojczyzny. Pamiętajmy o przeszłości, o wszystkich bohaterach - jakże często bezimiennych, a którym zawdzięczamy wolność.

         158 lat temu w noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku rozpoczęły się walki powstańcze. Początkowo wybuch powstania ustalono na koniec wiosny 1863r., ale ze względu na brankę do wojska carskiego, zapadła decyzja o przyśpieszeniu powstania. Początkowo władze powstańcze nie przewidywały żadnych działań na terenie Puszczy Białowieskiej. Działania powstańcze były skupione w większości wokół nowo wybudowanej kolei warszawsko-petersburskiej i dróg łączących Warszawę z  cesarstwem.

         W dniach 6 i 7 lutego 1863r. rozegrała się jedna z największych bitew powstania, bitwa o Siemiatycze. Skupione w Siemiatyczach oddziały stoczyły walkę z napierającymi z trzech stron wojskami rosyjskimi, dowodzonymi od zachodu przez gen. Maniukina, od południa gen. Nostitza i od Węgrowa przez pułk. Krywonosowa. Mimo połączenia oddziałów Romana Rogińskiego, Władysława Cichorskiego, Walentego Lewandowskiego, Bronisława Rylskiego i Stanisława Sągina, liczących ponad 4000 powstańców, po dwudniowej walce poniosły klęskę. Rozproszone po bitwie oddziały powstańcze, ścigane przez gen. Nostitza, ruszyły w kierunku Puszczy Białowieskiej.

         Niedostępne tereny Puszczy Białowieskiej umożliwiły schronienie oddziałom dowodzonym przez R. Rogińskiego, W. Lewandowskiego i B. Rylskiego. Po przegranej bitwie na początku lutego 1863 r. ratunku w puszczy szukała też grupa pod dowództwem S. Songina, odłączona od W. Cichorskiego, ps. Zameczek. Wymęczone i wygłodzone oddziały powstańcze posuwały się dzikimi ostępami Puszczy, ale mimo ukrycia i szybkich przemarszów nie uniknęły licznych potyczek z wojskami carskimi, „znacząc swój szlak wieloma grobami”. Niestety ślady po tych miejscach często bezpowrotnie zaginęły. Ze względu na represje carskie mogiły były anonimowe, gdyż surowe kary spadały na bliskich i całe rodziny poległych. Los powszechny uczestników powstania był okrutny - wyroki śmierci, więzienia, konfiskaty majątków, wywózki na Sybir. Zdarzały się przypadki, że krewni w tajemnicy zabierali ciała poległych powstańców, grzebiąc je  w pobliskich okolicach na cmentarzach i w  zbiorowych mogiłach. Czyniono tak wbrew represjom carskim i zakazom grzebania „matieżnikow” w poświęconej ziemi. Na okrytych tajemnicą mogiłach układano kamienie, stawiano małe drewniane krzyże czy usypywano niewielkie kopczyki ziemi.

       W 1927 roku odbyła się ogólnopolska akcja odszukania miejsc pobytu i wszelkich akcji powstańczych. Dzięki żyjącym jeszcze wtedy weteranom styczniowego zrywu, rodzinnym relacjom leśników i niektórych okolicznych mieszkańców zlokalizowano zapomniane mogiły oraz miejsca potyczek. W miejscach tych ustawiono symboliczne, pamiątkowe krzyże.

        Relacje oparte na przekazach i wspomnieniach rodzinnych na pewno z pokolenia na pokolenie urosły do legend. Jednak wyłania się z nich prawdziwa i  niezwykle tragiczna sytuacja powstańców na tych terenach. Komplikowały ją stosunki narodowościowe i religijne. Mimo odwagi i poświęcenia powstanie zakończyło się klęską naszych rodaków. Pamięć o tym historycznym wydarzeniu przywraca nam szlak turystyczny „Śladami Powstania Styczniowego”, który wiedzie przez miejsca szczególnie związane z tymi wydarzeniami na terenie Gminy Hajnówka. Trasa szlaku biegnie obrzeżami Puszczy do wsi Orzeszkowo, gdzie na skraju wsi znajduje się mogiła  powstańców rozstrzelanych w 1863 r.

        Faktów niewiele, ale zostają krzyże. Jeżeli nawet pod ciężarem czasu osuwają im się ramiona, truchleje podstawa lub bezwładnie upadną na ziemię, to zawsze skłaniają nas do zadumy i wspomnień o przeszłości.

        Co roku, w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, władze samorządowe składają okolicznościowe  wiązanki i zapalają znicze na znak pamięci.