błędy w identyfikatorach

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje:

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika:

  • Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
  • Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
  • Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i łatwo rozliczyć podatek dochodowy bez wychodzenia z domu.

 

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

 

Jeśli podatnik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP

Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.
Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

  • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
  • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
  • Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.
W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika

 

Błędy w identyfikatorach plakat

 

 

poseł_zieliński

Szanowni Państwo,

na Święta Bożego Narodzenia czekamy z utęsknieniem, pragnąc przeżyć je jak najgłębiej i jak najpiękniej. Przyozdabiamy place i ulice, domy i mieszkania, ubieramy choinki, kupujemy prezenty, przygotowujemy wigilię, uczestniczymy w pasterce. Mimo że zbliża się wyjątkowy, święty czas, którego z niczym nie da się porównać, gdy „Bóg porzuci szczęście swoje” i przyjdzie w postaci Nowonarodzonego, aby nas zbawić, to jednak nie jesteśmy w stanie, choćby na tych kilka chwil, całkowicie uwolnić się od naszych aktualnych spraw i problemów. Nawet Bożemu Narodzeniu towarzyszą więc znaki naszego ludzkiego losu, tym bardziej, że są one związane z refleksją o mijającym kolejnym roku ziemskiego życia.

IZ RPOWP zyczenia

Radosnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021 przekazuje z wyrazami szacunku,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 54 480, fax: 85 65 48 651

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dołącz do nas:

www.facebook.com/zmieniamy.podlaskie

zyczenia BTSK

Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przekazuje życzenia spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz pomyślnego i szczodrego Nowego 2021 roku.

 

logo PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Dubiny: ul. Główna (nr nieparzyste od 1 do 11, nr parzyste od 2 do 8, w tym: szkoła, cerkiew, plebania, zakład kamieniarski)

03-1640

15.12.2020

9.00-16.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Centralna Dyspozycja Mocy Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje:

„Szanowni Państwo,

przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera, dzięki któremu automatycznie otrzymają Państwo informacje o wyłączeniach. Zamówienia newslettera, można dokonać odwiedzając naszą stronę www.pgedystrybucja.pl, następnie w zakładce „wyłączenia” należy wybrać odpowiedni Oddział i Rejon Energetyczny, po czym zaznaczyć opcję  „Zapisz się na newsletter o wyłączeniach”. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy chcą Państwo otrzymywać informację „Dla całego Rejonu Energetycznego”, czy też  „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.”