Drogie Panie,

z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych chwil w życiu.

Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się docenione.

Dziękujemy, że czynicie ten świat lepszym i piękniejszym.

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

podinspektor Jakub Ciulkin

podkomisarz Adam Siegień

życzenia08 03 2021 - od KPP w Hajnówce

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W BIELSKU PODLASKIM

UŁATWIENIA PROCESU REKRUTACJI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ!

Utworzenie Wojskowych Centrów Rekrutacji (WCR) było odpowiedzią na potrzebę skrócenia procesu rekrutacji do służby wojskowej. Dotychczas, jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Nowym rozwiązaniem usprawniającym proces rekrutacji są WCR, czyli miejsca w których kandydaci w ciągu maksymalnie dwóch dni zrealizują wszystkie niezbędne formalności niezbędne do realizacji upragnionego celu jakim jest: Zostanie Żołnierzem Rzeczypospolitej.

 

GDZIE I KIEDY FUNCKJONUJĄ WCR?

Informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU w Bielsku Podlaskim w najbliższych miesiącach funkcjonować będzie nw. WCR:

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI

W BIELSKU PODLASKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2

17-100 Bielsk Podlaski

 

Celem utworzenia WCR w Bielsku Podlaskim było stworzenie dogodnych warunków wszystkim mieszkańcom terenu administrowanego przez WKU w Bielsku Podlaskim tj. powiatów bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego i wysokomazowieckiego, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

W najbliższych miesiącach WCR będą funkcjonowały zgodnie z poniższych harmonogramem:

  • 15-16.03.2021 r. – WCR w Bielsku Podlaskim
  • 19-20.04.2021 r. – WCR w Bielsku Podlaskim

 

WCR – ZASADY DZIAŁANIA?

WCR – to miejsce w którym ochotnicy do służby wojskowej (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) w jednym miejscu i w maksymalnie dwa dni przejdą rozmowę kwalifikacyjną, rozmowy zapoznawcze z przedstawicielami jednostek wojskowych (przyszłych pracodawców), badania psychologiczne i badania lekarskie. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach – teraz wszystko zostanie zrealizowane w WCR bez ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu do różnych instytucji. Na zakończenie prac WCR, jeśli wyniki będą pozytywne ochotnicy otrzymają karty powołania na szkolenia wojskowe w terminie zgodnym z ich preferencjami.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WCR?

Oferta skierowana jest do osób, które nigdy nie były w wojsku, które poważnie myślą o tym, aby związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego. W zależności od preferencji ochotników,
do wyboru są m.in. poniższe ochotnicze formy służby wojskowej.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - szkolenie trwające 28 dni, dedykowane osobom, które nigdy nie były w wojsku, stanowi swoistą przepustkę do ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. Aktualnie jest najkrótszą drogą do zawodowej służby wojskowej. Już podczas szkolenia ochotniczy otrzymają propozycje stanowisk służbowych już w zawodowej służbie wojskowej.

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA - oferta dla wszystkich którzy chcą połączyć naukę/pracę
ze służbą ojczyźnie, którzy chcą zrobić coś więcej dla swojej lokalnej społeczności, jednocześnie
nie rezygnując z dotychczasowej aktywności.

Zapraszamy wszystkie osoby, które wykonały „1 KROK” do służby wojskowe tj. złożyły deklarację chęci pełnienia służby wojskowej:

  • na zostanzolnierzem.pl;
  • osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;
  • poprzez platformę ePUAP.

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 261 398 072/073

www.facebook.com/WKUBielskPodl

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

list

Szanowna Pani Wójt,

za nami rok wyzwań, z jakimi nasz kraj nigdy się nie mierzył. Pandemia rzuciła się cieniem na funkcjonowanie społeczeństwa, państwa i samorządów. Koronawims odebrał wszystkim obywatelom poczucie bezpieczeństwa i sparaliżował naszą codzienność. Po 9 miesiącach od rozpoczęcia epidemii, dysponujemy nareszcie skutecznym narzędziem do  walki z wirusem - 27 grudnia 2020 r. w całej Unii Europejskiej mszyła akcja szczepienia przeciwko Covid-19. To początek drogi powrotnej ku normalności.

projekt mara

Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.

W tym celu od 2018 r. samorząd w roli partnera bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich). W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern). Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie. Inicjatywa realizowana jest finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020.

odzież osp

W dniu 26 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy Hajnówka Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz przekazała na ręce strażaka OSP w Nowokorninie odzież ochronną w postaci specjalistycznych rękawic interwencyjnych i kominiarek na łączną kwotę 2457,50 brutto.