Drukuj
okno

Wykaz kart ewidencyjnych pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Hajnówka

L.p.

Data rejestracji /wpisu do ewidencji

Nr  karty ewi-den-cyjnej

Rodzaj

lub

typ

obiektu

Nazwa własna obiektu

Adres obiektu

Liczba miejsc

Okres świadczenia usług

 

19.03.2001

1

Kwatera agroturys-tyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne Roman Patejuk

Łozice 2

17-200 Hajnówka

5

Całoroczny

2

28.07.2004

4

Kwatera agroturys-tyczna

Agroturystyka „PRZYLESIE”

Aleksander i Anna Jańczuk

Lipiny 34a

17-200 Hajnówka

5

Całoroczny

3

06.07.2004

5

Kwatera agroturys-tyczna

Zagroda Agroturystyczna „INKA”

Iwona Sebestianiuk

Nowoberezowo 102

17-200 Hajnówka

8

Całoroczny

4

23.08.2004

7

Kwatera agroturys-tyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne

„POD LASEM”

Postołowo 27

17-200 Hajnówka

5

Całoroczny

5

02.09.2004

8

Kwatera agroturys-tyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne

Zofia i Anatol Gurin

Orzeszkowo 62

17-200 Hajnówka

8

Całoroczny

6

29.12.2004

10

Kwatera agroturys-tyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne

„POD JESIONEM”

Sawiny Gród 5

17-200 Hajnówka

8

Całoroczny

7

19.04.2005

12

Kwatera agroturys-tyczna

„ZAGRODA STEFANA”

Stefan Czabaj

Nowoberezowo 92

17-200 Hajnówka

4

Całoroczny

8

29.04.2005

13

Kwatera agroturys-tyczna

„U AGRONOMA”

Marek Nowak

Sawiny Gród 9

17-200 Hajnówka

8

Całoroczny

9

09.08.2006

14

Kwatera agroturys-tyczna

„RELAKS”

Anatol Nowicki

Orzeszkowo 22a

17-200 Hajnówka

16

Całoroczny

10

21.05.2009

17

Kwatera agroturys-tyczna

„DOM WIEJSKI OLSZYNA”

Walentyna Chomaciuk

Orzeszkowo 97

17-200 Hajnówka

4

Całoroczny

11

29.09.2009

18

Kwatera agroturys-tyczna

„U TAMARY”

Tamara Janowska

Przechody 4

17-200 Hajnówka

3

Całoroczny

12

13.11.2009

19

Kwatera agroturys-tyczna

ROMAN OLSZEWSKI

Lipiny 92

17-200 Hajnówka

5

Całoroczny

13

13.10.2010

20

Kwatera agroturys-tyczna

„PROLISZCZKA”

Jan Skiepko

Zwodzieckie 11

17-200 Hajnówka

2

Całoroczny

14

30.11.2010

21

Kwatera agroturys-tyczna

„BAĆKOWSZCZYZNA”

Ewa Moroz - Keczyńska

Nowoberezowo 52

17-200 Hajnówka

1

Całoroczny

15

12.05.2011

22

Kwatera agroturys-tyczna

„KWATERA  TOPIŁO”

Mariusz Pierko

Topiło 1a

17-200 Hajnówka

5

Całoroczny

16

03.07.2012

23

Kwatera agroturys-tyczna

Kwatera

Agro-Etno-turystyczna

„Korolowa Chata”

Nowoberezowo 112

17-200 Hajnówka

4

Całoroczny

17

3011.2012

25

Kwatera agroturys-tyczna

„U Adama”

Adam Rytel

Budy Leśne 1

17-200 Hajnówka

4

 

Całoroczny

18

02.04.2013

26

Kwatera agroturys-tyczna

Kwatera PODGRZYBEK Eugeniusz Andrzejuk

Borysówka 18

17-200 Hajnówka

4

Całoroczny

19

25.04.2013

27

Kwatera agroturys-tyczna

„Uroczysko Sosnówka”

Joanna Edyta Pawluczuk

Orzeszkowo 98

17-200 Hajnówka

6

Całoroczny

20

11.09.2013

28

Kwatera agroturys-tyczna

Agroturystyka

„Pod Sosnami”

Sylwia Nowak

Sawiny Gród 42

17-200 Hajnówka

8

Całoroczny

21

24.02.2014

29

Kwatera agroturys-tyczna

„CICHY ZAKĄTEK”

Marcin Andrzejuk

Borysówka 7

17-200 Hajnówka

3

Całoroczny

22

27.02.2014

30

Kwatera

agroturys-tyczna

„BAJKOWA CHATA”

Alicja Maksymiuk

Dubińska Ferma 9

17-200 Hajnówka

4

Całoroczny

23

10.03.2014

31

Kwatera agroturys-tyczna

„HUBERTUS”

Joanna Zabrocka

Lipiny 250

17-200 Hajnówka

4

Całoroczny

24

13.08.2014

32

Kwatera agroturys-tyczna

„BIELSTAR”

Nina Piwnik

Bielszczyzna 6

17-200 Hajnówka

4

Całoroczny

25

14.07.2016r.

35

Kwatera agroturys-tyczna

Leśny Gród

Robert Berk

Sawiny Gród 60

5

Całoroczny

26

30.05.2017r.

36

Kwatera agroturys-tyczna

Lesnaja Dolina

Golakowa Szyja 5

3

Całoroczny

27

09.02.2018r.

38

Kwatera agroturys-tyczna

Agroturystyka Zacisze

Kwatery u Jarka
Frankowski Jarosław

Wasilkowo 5

5

Całoroczny

28

02.04.2019r.

39

Kwatera agroturys-tyczna

Na skraju Puszczy

Anatoli Miszczuk

Orzeszkowo 133

8

Sezonowy

29

23.05.2019r.

40

Kwatera agroturys-tyczna

SIELSKA ZAGRODA

Krystyna Kicel

Nowoberezowo 66

5

Sezonowy

30

23.05.2019r.

41

Kwatera agroturys-tyczna

CHATA WIEJSKA

Pasieczniki Duże 38

10

Sezonowy

31 12.02.2020r. 42 Kwatery -apartamenty Enklawa Białowieska Nieznany Bór 1 60 Całoroczny
32 28.05.2020r. 43 Kwatera agroturys-tyczna Agroturystyka-Miodunka Dubicze Osoczne 70 6

Sezonowy

 33 02.11.2020r. 44 Kwatera agroturys-tyczna Agroturystyka
,,Inna Bajka”
Krystyna Kicel
Nowoberezowo 74 4 Całoroczny