Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane są w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce,

ul. Piłsudskiego 7, pok. 134

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Zapisy pod nr telefonu: 85 682 48 36

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

lub osobiście w pok. 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEKAZYWANIA OPINII O UDZIELONEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB PORADNICTWIE OBYWATELSKIM

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim wypełnia osobiście osoba uprawniona.

Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne

Uzupełnioną kartę należy umieścić w oznakowanej urnie

Osoby uprawnione mogą również przekazywać staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie:

 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim

Lista jednostek poradnictwa specjalistycznego