Drukuj

XI edycja etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” rozstrzygnięta

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zakończyła etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Tegoroczne hasło konkursowe ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” nawiązywało do sposobów zapobiegania wszelkim wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechnianych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzięki współpracy z dyrekcją i kadrą pedagogiczną szkół, mamy możliwość skutecznego kształtowania prawidłowych postaw i zachowań wśród dzieci już od najmłodszych lat. Rezultatem tego jest efektywne zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom wypadkowym w gospodarstwie rolnym.

W tym roku odbyła się już XI edycja Konkursu, która zaowocowała 2136 pracami plastycznymi na terenie województwa podlaskiego ze 182 szkół podstawowych. Pomimo przeciwności związanych z trzecią falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym nauką zdalną w szkolnictwie, każda praca była niepowtarzalna i wyjątkowa, na swój sposób zaskakiwała pomysłowością i starannością wykonania. Uczniowie zaangażowali się w wykonanie prac całym sercem, co zauważyła Komisja Konkursowa podczas oceny prac konkursowych. Jej posiedzenie odbyło się 27 kwietnia 2021 r.

Prace konkursowe były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa to klasy 0-III, II grupa to klasy IV-VIII. Nagrodzono uczestników, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, a także przyznano po 10 wyróżnień z każdej z w/w kategorii. Za najaktywniejszy udział w konkursie wyróżnienie otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, Szkoła Podstawowa w Czyżach.

 

Laureatami etapu wojewódzkiego tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci zostali w I grupie wiekowej:

 

W II grupie wiekowej:

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną ze stanem epidemii na terenie całego kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2, w najbliższym czasie niemożliwe jest zorganizowanie uroczystego podsumowania etapu wojewódzkiego w/w konkursu. Jeśli sytuacja pandemiczna ustabilizuje się, możliwe będzie uroczyste podsumowanie wyników i nagrodzenie laureatów w późniejszym terminie (np. jesienią tego roku).

 

Współorganizatorzy etapu wojewódzkiego konkursu:

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 

Poniżej prace plastyczne laureatów w I grupie wiekowej

oraz prace plastyczne laureatów w II grupie wiekowej

 

Artykuł o konkursie w Kurierze Porannym