Drukuj
Zdjęcie szkoły

Nowokornino 147
17-200 Hajnówka
woj.podlaskie
tel. (0-85) 686-44-15

Dyrektor: Ewa Moroz

Organ prowadzący:  Gmina Hajnówka
Organ prowadzący nadzór : Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Urząd Gminy Hajnówka

Obwód szkoły - sołectwa: Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Progale, Stare Berezowo, Trywieża, Wygoda.
Dowożenie uczniów do szkoły: Uczniowie są dowożeni autobusem z ośmiu wsi.

 

 Szkoła zapewnia i oferuje :