Drukuj

Trwa rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Postołowo, która dotyczy budowy 5 kpl. słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Wartość wykonania robót wg wybranej w przetargu oferty wynosi 24.624,60 zł.

Wykonawcą robót jest firma "Elmar" Marek Wawrzeniuk, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Warzywna 46.

Umowny termin zakończenia robót to 01.04.2019 r. Obecnie roboty są wykonane, przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza do odbioru.

mapa postołowo m